Hiša otrok Bežigrad:

Razpisujemo delovna mesta:

 1. Pomočnik vzgojitelja v vrtcu M/Ž - projektno delovno mesto
  • Delodajalec: Modra pikica, Zavod za izobraževanje, Hribovska pot 17, 1231, Ljubljana
  • Naziv delovnega mesta: pomočnik vzgojitelj v vrtcu M/Ž
  • Opis del in nalog: opravlja delo pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu z opisom del in nalog
  • Trajanje zaposlitve: Po zaključku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu bo zavod s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil novo delovno razmerje za obdobjevsaj enega meseca.
  • Začetek zaposlitve: predvidoma 1. 8. 2017
  • Razvezni pogoji: Zaposlitev ustreznega pomočnika vzgojitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 izbran. Pogodba o zaposlitvi z izbranim pomočnikom vzgojitelja začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
  • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
  • Drugi pogoji: osnovno montessori izobraževanje
  • Rok za prijavo: do 18. 6. 2017
  • Način prijave: po elektronski pošti na ziva@modrapikica.si
  • Urnik dela: enoizmensko delo