Prehrana

Otroka pri pripravi hrane - lupjenje banan in rezanje

V vrtcu zagotavljamo štiri obroke dnevno:

Dobavitelj obrokov je skrbno izbran in zagotavlja prehrano v skladu z standardi in normativi za prehrano predšolskih otrok, Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej) in Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta naprej). Vsa hrana je sveže pripravljena in jo dobavitelj dostavlja dvakrat na dan.

Ves dan bo otrokom na voljo nesladkan čaj in voda. Montessori vzgoja pa nas bo vodila v kulturno prehranjevanje, lepo urejene mize, skrb za čistočo. Otroci občutijo veliko veselje pri pripravi miz za obroke. Že najmlajši prebivalci našega vrtca bodo prispevali k dobremu vzdušju in se učili od starejših vrstnikov. Več o tem si poglejte v poglavju o pedagogiki montessori.

Aktualni jedilnik