Poslanstvo vrtca "Hiša otrok Bežigrad"

Razpoloženi otrok leži v srednje veliki travi in uživa na soncu

Hiša otrok Bežigrad je vrtec, ki bo otrokom približal pedagogiko montessori. Izkušena ravnateljica Živa Ribičič bo s sodelavci skrbela za varnost, dobro počutje in celostni razvoj otroka na vseh področjih. Razvijali bomo gibalne spretnosti, spodbujali razvoj prvega in drugega jezika, otrokom omogočali nova spoznanja s področij zaznavanja, matematike, znanosti, umetnosti in glasbe. Montessori vzgoja in učenje za življenje je slogan vrtca.

Pravna podlaga za delovanje zasebnega vrtca

Vrtec "Hiša otrok Bežigrad" vpisuje otroke od 1. 9. 2016. Izvajamo program montessori, sprejet na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Vrtec je vpisan v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zaporedno številko 224. Z vpisom v register smo pridobili pravico do sofinanciranja občin.

Pred začetkom delovanja vrtca je komisija preverila, da vrtec deluje v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.